за Христос

Тогава Йосафат се наведе с лицето до земята; и цяла Юдея и йерусалимските жители паднаха пред Господа и Му се поклониха.

Слушай 2Летописи 20:18
2Летописи 20:18

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:18: