за Христос

ето как ни възнаграждават, като идват да ни прогонят от Твоето притежание, което си ни дал да наследим.

Слушай 2Летописи 20:11
2Летописи 20:11

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:11: