за Христос

Войната с едомците и краят на Йосафатовото царуване
След това моавците и амонците и с тях някои от маонците дойдоха да воюват против Йосафат.

Слушай 2Летописи 20:1
2Летописи 20:1

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:1: