за Христос

Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, което Ти даде на баща ми Давид; защото Ти ме направи цар над народ, многочислен като праха на земята.

Слушай 2Летописи 1:9
2Летописи 1:9

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 1:9:

И сега, ГОСПОДИ Боже, нека се утвърди Твоето обещание към баща ми Давид; защото Ти ме направи цар над народ, многоброен като земния прах.
/Верен 2002/
Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, което Ти даде на баща ми Давид; защото Ти ме направи цар над народ, многочислен като праха на земята.
/Библейско общество 2000/
Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, което Ти даде на баща ми Давида; защото Ти ме направи цар над люде многочислени като праха на земята.
/Протестантски 1940/
Нека сега, Господи Боже, се изпълни словото Ти към баща ми Давида. Понеже ме възцари над народ многоброен, като земния прах,
/Православен/
Сега, Господи Боже, да се утвърди словото ти което си рекъл на Давида отца ми; защото ти ме направи цар над люде много както пръстта на земята.
/Цариградски/
Now, O LORD God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude.
/KJV/