за Христос

Соломон отиде там, при медния жертвеник пред Господа, който жертвеник беше пред шатъра за срещане, и принесе на него хиляда всеизгаряния.

Слушай 2Летописи 1:6
2Летописи 1:6

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 1:6:

И Соломон принесе жертва там пред ГОСПОДА на бронзовия олтар, който беше пред шатъра за срещане, и принесе на него хиляда всеизгаряния.
/Верен 2002/
Соломон отиде там, при медния жертвеник пред Господа, който жертвеник беше пред шатъра за срещане, и принесе на него хиляда всеизгаряния.
/Библейско общество 2000/
Там отиде Соломон, при медния олтар пред Господа, който олтар бе пред шатъра за срещане, та принесе на него хиляда всеизгаряния.
/Протестантски 1940/
И там, пред лицето на Господа, върху медния жертвеник, който беше пред скинията на събранието, Соломон принесе хиляда всесъжения.
/Православен/
И възлезе Соломон там на медния олтар пред Господа, който бе пред скинията на събранието, та принесе на него тисяща всесъжения.
/Цариградски/
And Solomon went up thither to the brazen altar before the LORD, which was at the tabernacle of the congregation, and offered a thousand burnt offerings upon it.
/KJV/