за Христос

При това медният жертвеник, който Везелеил, син на Урия, Оровия син, беше направил, беше там, пред Господнята скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него.

Слушай 2Летописи 1:5
2Летописи 1:5

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 1:5:

И бронзовият олтар, който Веселеил, синът на Урий, син на Ор, беше направил, беше там пред ГОСПОДНАТА скиния. И Соломон и събранието го потърсиха там.
/Верен 2002/
При това медният жертвеник, който Везелеил, син на Урия, Оровия син, беше направил, беше там, пред Господнята скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него.
/Библейско общество 2000/
При това, медният олтар, който Везелеил, син на Урия, Оровият син, беше направил, бе там пред Господната скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него.
/Протестантски 1940/
А медният жертвеник, що бе направил Веселиил, син на Урия, Оров син, си оставаше там пред скинията Господня; него потърсиха Соломон и събранието.
/Православен/
И медният олтар който бе направил Везелеил синът на Урия, сина Орова, бе там скинията Господня; и потърсиха го Соломон и събранието.
/Цариградски/
Moreover the brazen altar, that Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, had made, he put before the tabernacle of the LORD: and Solomon and the congregation sought unto it.
/KJV/