за Христос

А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириат-иарим на мястото, което му беше приготвил; защото Давид беше поставил за него шатър в Йерусалим.

Слушай 2Летописи 1:4
2Летописи 1:4

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 1:4:

А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириат-Иарим на мястото, което Давид му беше приготвил - защото му беше разпънал шатър в Ерусалим.
/Верен 2002/
А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатиарим на мястото, което му беше приготвил; защото Давид беше поставил за него шатър в Йерусалим.
/Библейско общество 2000/
А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатиарим на мястото, което му бе приготвил; защото Давид бе поставил за него шатър в Ерусалим.
/Протестантски 1940/
Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатиарим на онова място, що му беше приготвил, като направи за него скиния в Иерусалим.
/Православен/
А Давид беше възнесъл ковчега Божий от Кириатиарим, дето му бе приготвил Давид, защото бе поставил шатър за него в Ерусалим.
/Цариградски/
But the ark of God had David brought up from Kirjathjearim to the place which David had prepared for it: for he had pitched a tent for it at Jerusalem.
/KJV/