за Христос

За Соломон докарваха коне от Египет; кервани от царски търговци ги купуваха по стада с определена цена.

Слушай 2Летописи 1:16
2Летописи 1:16

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 1:16: