за Христос

И царят направи среброто и златото да бъдат изобилни в Йерусалим като камъни, а кедрите направи по множество като полските черници.

Слушай 2Летописи 1:15
2Летописи 1:15

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 1:15: