за Христос

Тогава Соломон се върна в Йерусалим от високото място, което е в Гаваон, от пред шатъра за срещане; и царуваше над Израел.

Слушай 2Летописи 1:13
2Летописи 1:13

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 1:13: