за Христос

Царуване на Соломон
(1:1-9:31)
Мъдростта и богатството на Соломон

Соломон, Давидовият син, се укрепи в царството си; и Господ, неговият Бог, беше с него и твърде много го възвеличи.

Слушай 2Летописи 1:1
2Летописи 1:1

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 1:1: