за Христос

Първосвещеникът Амария ще бъде над вас във всяко Господне дело; началникът на Юдовия дом Зевадия, Исмаиловият син, ще бъде във всяко царско дело; а левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Действайте мъжествено и Господ ще бъде с добрия.

Слушай 2Летописи 19:11
2Летописи 19:11

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 19:11:

И, ето, главният свещеник Амария ще бъде над вас във всяко ГОСПОДНО дело, а първенецът на юдовия дом Зевадия, синът на Исмаил - във всяко царско дело, а левитите ще бъдат пред вас като управители. Бъдете силни и действайте; и ГОСПОД ще бъде с добрия.
/Верен 2002/
Първосвещеникът Амария ще бъде над вас във всяко Господне дело; началникът на Юдовия дом Зевадия, Исмаиловият син, ще бъде във всяко царско дело; а левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Действайте мъжествено; и Господ ще бъде с добрия.
/Библейско общество 2000/
И, ето, първосвещеникът Амария ще бъде над вас във всяко Господно дело; и началникът на Юдовия дом, Зевадия, Исмаиловият син, ще бъде във всяко царско дело; а левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Действувайте мъжествено; и Господ ще бъде с добрия.
/Протестантски 1940/
И ето, първосвещеник Амария е над вас при всяка Господня работа, а Зевадия, син Исмаилов, княз на Иудиния дом, - при всяка царска работа, и надзорниците левити са пред вас. Бъдете твърди и работете, и Господ ще бъде с добрия.
/Православен/
И, ето, Амария първосвещеникът ще бъде над вас в всяко дело Господне, и Зевадия Исмаиловът син, началникът на Юдиния дом, в всяко царско дело, а Левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Бъдете мъжествени, и действувайте; и Господ ще бъде с добрия.
/Цариградски/
And, behold, Amariah the chief priest is over you in all matters of the LORD; and Zebadiah the son of Ishmael, the ruler of the house of Judah, for all the king's matters: also the Levites shall be officers before you. Deal courageously, and the LORD shall be with the good.
/KJV/