за Христос

2Летописи 19   

1 Реформите на Йосафат
А като се връщаше Юдейският цар Йосафат с мир у дома си в Йерусалим,
2 ясновидецът Ииуй, Ананиевият син, излезе да го посрещне и каза на цар Йосафат: На нечестивия ли помагаш и тези ли, които мразят Господа, обичаш? Затова гняв от Господа има върху тебе.
3 Все пак обаче в тебе се намериха добри неща, защото ти премахна ашерите от земята и утвърди сърцето си да търсиш Бога.
4 След като Йосафат се засели в Йерусалим, после излезе пак между народа от Вирсавее до Ефремовата хълмиста земя и ги обърна към Господа, Бога на бащите им.
5 И по всички укрепени градове на Юдея постави съдии в земята, град по град.
6 Той каза на съдиите: Внимавайте какво правите; защото не съдите за човека, а за Господа, Който е с вас в съдопроизнасянето.
7 Затова нека върху вас бъде страх от Господа; внимавайте в делата си; защото в Господа, нашия Бог, няма неправда, нито лицеприятие, нито подкупност.
8 Тогава, като се върнаха в Йерусалим, Йосафат постави и в Йерусалим някои от левитите и свещениците и от началниците на Израелевите бащини домове за Господния съд и за спорове.
9 И им заръча: Така да постъпвате със страх от Господа, вярно и със съвършено сърце.
10 И ако дойде при вас от братята ви, които живеят в градовете си, какъвто и да бил спор между кръв и кръв, между закон и заповед, между наредби и узаконения, увещавайте ги да не стават виновни пред Господа, да не би да дойде гняв върху вас и върху братята ви. Така постъпвайте и няма да станете виновни.
11 Първосвещеникът Амария ще бъде над вас във всяко Господне дело; началникът на Юдовия дом Зевадия, Исмаиловият син, ще бъде във всяко царско дело; а левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Действайте мъжествено и Господ ще бъде с добрия.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36