за Христос

2Летописи 17   

1 Възцаряване и величие на Йосафат
А вместо Аса се възцари синът му Йосафат, който се засили против Израел;
2 защото разположи военни сили във всички укрепени градове на Юдея и постави гарнизони в Юдовата земя и в Ефремовите градове, които баща му Аса беше превзел.
3 И Господ беше с Йосафат, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давид и не потърси ваалимите,
4 а потърси Бога на бащите си и в Неговите заповеди ходи, а не по делата на Израел.
5 Затова Господ утвърди царството в ръката му; и цяла Юдея даде подаръци на Йосафат; така той придоби богатство и голяма слава.
6 При това, като се поощри сърцето му в Господните пътища, той премахна от Юдея високите места и ашерите.
7 Също в третата година от царуването си прати първенците си Венхаил, Авдий, Захария, Натанаил и Михайя да поучават в Юдейските градове,
8 и с тях левитите Семая, Натания, Зевадия, Асаил, Семирамот, Йонатан, Адония, Товия и Товадония, левитите и заедно с тях свещениците Елисама и Йорам.
9 И те поучаваха в Юдея, като имаха със себе си книгата на Господния закон; и обикаляха всички Юдейски градове и поучаваха народа.
10 И страх от Господа обзе всички царства в земите, които бяха около Юдея и не воюваха против Йосафат.
11 Някои от филистимците също донесоха подаръци на Йосафат и сребро като данък; арабите още му докараха стада: седем хиляди и седемстотин овена и седем хиляди и седемстотин козлела.
12 Йосафат продължаваше да се възвеличава твърде много; и съгради в Юдея крепости и житници-градове.
13 И имаше много работи в Юдейските градове и военни мъже, силни и храбри, в Йерусалим.
14 А ето броя им според бащините им домове: от Юда хилядници: Адна, началникът, и с него триста хиляди души, силни и храбри;
15 след него Йоанан, началникът, и с него двеста и осемдесет хиляди души;
16 след него Амасия, Зехриевият син, който драговолно принесе себе си на Господа, и с него двеста хиляди силни и храбри мъже;
17 а от Вениамин: Елиада, силен и храбър, и с него двеста хиляди души, въоръжени с лъкове и малки щитове;
18 а след него Йозавад, и с него сто и осемдесет хиляди души, въоръжени за война.
19 Тези бяха мъжете, които слугуваха на царя, освен онези, които царят постави в укрепените градове из цяла Юдея.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36