за Христос

2Летописи 14:9-15   

9 След това етиопецът Зара излезе против тях с една войска от един милион мъже и с триста колесници и стигна до Мариса.
10 Аса излезе против него; и се опълчиха за бой в долината Сефата, при Мариса.
11 Тогава Аса извика към Господа, своя Бог, и каза: Господи, за Теб е безразлично да помагаш на мощния или на онзи, който няма никаква сила; помогни ни, Господи, Боже наш, защото на Теб уповаваме и в Твоето име идваме против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Теб.
12 И Господ порази етиопците пред Аса и пред Юдея; и етиопците побегнаха.
13 А Аса и народът, който беше с него, ги преследваха до Герар; и от етиопците паднаха толкова много, че не можаха вече да се съвземат, защото бяха смазани пред Господа и пред Неговото множество. И Юдейските мъже взеха твърде много плячка.
14 И поразиха всички градове около Герар, защото ги обзе страх от Господа; и ограбиха всички градове, защото в тях имаше много плячка.
15 Нападнаха още и шатрите на добитъка и като взеха много овце и камили, се върнаха в Йерусалим.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36