за Христос

и царува три години в Йерусалим. Името на майка му беше Михайя, дъщеря на Уриил от Гавая.
И имаше война между Авия и Еровоам.

Слушай 2Летописи 13:2
2Летописи 13:2

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 13:2: