за Христос

И така, египетският цар Сисак излезе против Йерусалим и отнесе съкровищата на Господния дом и съкровищата на царската къща; отнесе всичко, включително златните щитове, които Соломон беше направил.

Слушай 2Летописи 12:9
2Летописи 12:9

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:9:

И египетският цар Сисак се изкачи срещу Ерусалим и отнесе съкровищата на ГОСПОДНИЯ дом и съкровищата на царската къща; взе всичко. Отнесе и златните щитове, които Соломон беше направил.
/Верен 2002/
И така, египетският цар Сисак излезе против Йерусалим и отнесе съкровищата на Господния дом и съкровищата на царската къща; отнесе всичко, включително златните щитове, които Соломон беше направил.
/Библейско общество 2000/
И тъй, египетският цар Сисак възлезе против Ерусалим, та отнесе съкровищата на Господния дом и съкровищата на царската къща; отнесе всичко; отнесе още златните щитове, които Соломон бе направил.
/Протестантски 1940/
Египетският цар Сусаким дойде в Иерусалим и отне съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом; отне всичко, отне и златните щитове, които бе направил Соломон.
/Православен/
И възлезе Сисак Египетският цар против Ерусалим та взе съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом: всичко взе; взе още златните щитове които направи Соломон.
/Цариградски/
So Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, and took away the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king's house; he took all: he carried away also the shields of gold which Solomon had made.
/KJV/