за Христос

Обаче те ще му станат слуги, за да познаят какво е да слугуват на Мен и какво да слугуват на земните царства.

Слушай 2Летописи 12:8
2Летописи 12:8

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:8: