за Христос

Поради това Израелевите първенци и царят се смириха и казаха: Праведен е Господ.

Слушай 2Летописи 12:6
2Летописи 12:6

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:6: