за Христос

Тогава пророк Семая дойде при Ровоам и при Юдейските първенци, които се бяха събрали в Йерусалим поради нахлуването на Сисак и им каза: Така казва Господ: Вие изоставихте Мене; затова и Аз изоставих вас в ръката на Сисак.

Слушай 2Летописи 12:5
2Летописи 12:5

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:5:

Тогава пророк Семая дойде при Ровоам и при началниците на Юда, които се бяха оттеглили в Ерусалим заради Сисак, и им каза: Така говори ГОСПОД: Вие Ме оставихте, затова и Аз ви оставих в ръката на Сисак.
/Верен 2002/
Тогава пророк Семайя дойде при Ровоам и при Юдейските първенци, които се бяха събрали в Йерусалим, поради нахлуването на Сисак, и им каза: Така казва Господ: Вие изоставихте Мен; затова и Аз изоставих вас в ръката на Сисак.
/Библейско общество 2000/
Тогава пророк Семаия дойде при Ровоама и при Юдовите първенци, които се бяха събрали в Ерусалим, поради нахлуването на Сисака, та им рече: Така казва Господ: Вие оставихте Мене; затова и Аз оставих вас в ръката на Сисака.
/Протестантски 1940/
Тогава пророк Самей дойде при Ровоама и при иудейските князе, които се бяха събрали в Иерусалим, за да се спасят от Сусакима, и им каза: тъй говори Господ: вие Ме оставихте, затова и Аз ви оставям в ръцете на Сусакима.
/Православен/
Тогаз пророк Семаия дойде при Ровоама и при князовете на Юда що бяха се събрали в Ерусалим поради страха от Сисака та им рече: Така говори Господ: Вие ме оставихте; за това ви оставям и аз в ръката на Сисака.
/Цариградски/
Then came Shemaiah the prophet to Rehoboam, and to the princes of Judah, that were gathered together to Jerusalem because of Shishak, and said unto them, Thus saith the LORD, Ye have forsaken me, and therefore have I also left you in the hand of Shishak.
/KJV/