за Христос

с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници; и народът, който дойде с него от Египет - ливийци, сукияни и етиопци, бяха безбройни.

Слушай 2Летописи 12:3
2Летописи 12:3

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:3:

излезе с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници; и народът, който дойде с него от Египет, беше безброен: ливийци, сукияни и етиопци.
/Верен 2002/
с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници; и народът, който дойде с него от Египет - ливийци, сукияни и етиопци, бяха безбройни.
/Библейско общество 2000/
с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници; и людете, които дойдоха с него от Египет, ливийци, сукияни {Или, троглодити.}* и етиопяни, бяха безбройни.
/Протестантски 1940/
с хиляда и двеста колесници и шейсет хиляди конници; а дошлият от Египет с него народ: ливийци, сукхити и етиопци, - брой нямаше;
/Православен/
с тисяща и двесте колесници и шестдесет тисящи конници; и людете които дойдоха с него от Египет бяха безбройни, Ливийци, Сукияни, и Етиопяни.
/Цариградски/
With twelve hundred chariots, and threescore thousand horsemen: and the people were without number that came with him out of Egypt; the Lubims, the Sukkiims, and the Ethiopians.
/KJV/