за Христос

И понеже бяха престъпили пред Господа, затова в петата година на Ровоамовото царуване египетският цар Сисак излезе против Йерусалим

Слушай 2Летописи 12:2
2Летописи 12:2

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:2: