за Христос

И Ровоам заспа с бащите си и беше погребан в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Авия.

Слушай 2Летописи 12:16
2Летописи 12:16

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:16: