за Христос

А делата на Ровоам, първите и последните, не са ли записани в книгите на пророк Семая и на ясновидеца Идо за архивите? А между Ровоам и Еровоам имаше постоянни войни.

Слушай 2Летописи 12:15
2Летописи 12:15

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:15:

А делата на Ровоам, първите и последните, не са ли записани в делата на пророк Семая и на гледача Идо, в родословията? А между Ровоам и Еровоам имаше постоянни войни.
/Верен 2002/
А делата на Ровоам, първите и последните, не са ли записани в книгите на пророк Семайя и на ясновидеца Идо за архивите? А между Ровоам и Еровоам имаше постоянни войни.
/Библейско общество 2000/
А делата на Ровоама, първите и последните, не са ли написани в книгите на пророка Семаия и на гледача Идо за архивите? А между Ровоама и Еровоама имаше постоянни войни.
/Протестантски 1940/
Делата на Ровоама, първи и последни, са описани в записките на пророк Самея и ясновидеца Ада при родословията. Ровоам имаше войни с Иеровоама през всички дни.
/Православен/
А деянията на Ровоама, първите и последните, не са ли писани в Книгата на Семаия пророка и на Идо гледача в родословията? А имаше всякога боеве между Ровоама и Иеровоама.
/Цариградски/
Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in the book of Shemaiah the prophet, and of Iddo the seer concerning genealogies? And there were wars between Rehoboam and Jeroboam continually.
/KJV/