за Христос

Така цар Ровоам се закрепи в Йерусалим и царуваше; защото, когато се възцари, Ровоам беше на възраст четиридесет и една години; и царува седемнадесет години в Йерусалим - града, който Господ беше избрал измежду всички Израелеви племена, за да настани името Си там. Името на майка му, амонката, беше Наама.

Слушай 2Летописи 12:13
2Летописи 12:13

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:13:

И цар Ровоам се укрепи в Ерусалим и царуваше, защото Ровоам беше на четиридесет и една години, когато се възцари, и царува седемнадесет години в Ерусалим, града който ГОСПОД беше избрал измежду всичките израилеви племена, за да постави там Името Си. Името на майка му беше Наама, амонката.
/Верен 2002/
Така цар Ровоам се закрепи в Йерусалим и царуваше; защото когато се възцари, Ровоам беше на възраст четиридесет и една година; и царува седемнадесет години в Йерусалим - града, който Господ беше избрал между всички Израелски племена, за да настани името Си там. Името на майка му, амонката, беше Наама.
/Библейско общество 2000/
Така цар Ровоам се закрепи в Ерусалим и царуваше; защото, когато се възцари, Ровоам бе четиридесет и една година на възраст; и царува седемнадесет години в Ерусалим, града който Господ бе избрал измежду всичките Израилеви племена за да настани името Си там. Името на майка му, амонката, бе Наама.
/Протестантски 1940/
Укрепи се цар Ровоам в Иерусалим и царуваше. Когато се възцари, той беше на четирийсет и една година, а царува седемнайсет години в Иерусалим, в града, който Господ избра между всички колена Израилеви, за да пребъдва там името Му. Майка му се казваше Наама, амонитка.
/Православен/
И укрепи се цар Ровоам в Ерусалим, и царуваше; защото Ровоам бе на възраст четиридесет и една година когато се въцари, и царува седемнадесет години в Ерусалим, в града който Господ избра от всичките Израилеви племена за да положи името си там. И името на майка му бе Наама Амонка.
/Цариградски/
So king Rehoboam strengthened himself in Jerusalem, and reigned: for Rehoboam was one and forty years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD had chosen out of all the tribes of Israel, to put his name there. And his mother's name was Naamah an Ammonitess.
/KJV/