за Христос

След като Ровоам се смири, гневът на Господа се отвърна от него, за да не го погуби съвсем; а и в Юдея се намираше някакво добро.

Слушай 2Летописи 12:12
2Летописи 12:12

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:12: