за Христос

Но след като царството на Ровоам се закрепи и той стана силен, изостави Господния закон, а заедно с него - и целият Израел.

Слушай 2Летописи 12:1
2Летописи 12:1

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 12:1: