за Христос

Ветсур, Сохо, Одолам,

Слушай 2Летописи 11:7
2Летописи 11:7

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 11:7: