за Христос

2Коринтяни 9   

1 Насърчение за събиране на помощи
А за даване помощ на светиите - излишно е да ви пиша,
2 понеже зная вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонците, че Ахая се е подготвила още от миналата година; и вашата ревност е подбудила по-голямата част от тях.
3 Но пратих братята, да не би да излезе напразна моята похвала за вас в това отношение, така че да бъдете готови, както казвах;
4 да не би, ако дойдат с мене македонци и ви намерят,че не сте готови, да се посрамим ние, да не кажа вие, в тази наша увереност.
5 И така, намерих за нужно да помоля братята да отидат по-напред при вас и да приготвят предварително вашето по-отрано обещано дарение, за да бъде готово като дарение, а не като изнудване.
6 А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.
7 Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.
8 А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;
9 както е писано:
"Разпръсна щедро, даде на бедните,
правдата му трае до века."
10 А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда,
11 за да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога.
12 Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива в изобилие и пред Бога;
13 понеже те славят Бога поради доказателството, което това служение дава за вашата послушност на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на вашето обещание към тях и към всички.
14 А и те, с молитви за вас, копнеят за вас поради дадената на вас изобилна Божия благодат.
15 Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар!
2Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13