за Христос

2Коринтяни 8   

1 Християнската взаимопомощ
При това, братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите в Македония,
2 че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.
3 Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже вън от силата си,
4 като ни умоляваха с голяма настоятелност относно това даване, дано да участват и те в служението на светиите.
5 И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по Божията воля, на нас;
6 така че помолихме Тит да довърши между вас и това благодеяние, както го беше и започнал.
7 И така, както изобилвате във всяко нещо - във вяра, в слово, в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, така да преизобилвате и в това благодеяние.
8 Не казвам това като по заповед, а за да опитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите.
9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.
10 А относно това ви давам този съвет, защото това е полезно за вас, които миналата година бяхте първи не само да го правите, но и да желаете да го направите.
11 А сега го свършете и на дело, така че както сте били усърдни в желанието, така да бъдете и в довършването, според каквото имате.
12 Защото ако има усърдие, то се приема според колкото има човек, а не според колкото няма.
13 Понеже не искам други да бъдат облекчени, а вие - притеснени;
14 но да има равенство, така че вашето сегашно изобилие да запълни тяхната оскъдност и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност; така че да има равенство,
15 според както е писано: "Който беше събрал много, нямаше излишък; и който беше събрал малко, не му беше оскъдно."
16 Изпращането на Тит в Коринт
Да благодарим на Бога, Който влага в сърцето на Тит същото усърдие за вас, което имаме и ние;
17 защото наистина прие молбата ни, а при това, като беше сам много усърден, тръгна към вас доброволно.
18 Пратихме с него и брата, чиято похвала в делото на благовестието е известна във всички църкви;
19 и не само това, но още беше избран от църквите да пътува с нас за делото на това благодеяние, на което служим за славата на Господа, и за да се покаже нашето усърдие,
20 като избягваме това, някой да ни упрекне относно този щедър подарък, който е поверен на нашето служение,
21 понеже се грижим за това, което е честно, не само пред Господа, но и пред човеците.
22 Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти и в много неща сме опитали и който сега е много по-усърден поради голямото му доверие към вас.
23 Колкото за Тит, той е мой другар и съработник между вас; а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите, те са слава на Христос.
24 И така, покажете им пред църквите доказателство за вашата любов и за основателността на нашата похвала с вас.
2Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13