за Христос

Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.

Слушай 2Коринтяни 7:10
2Коринтяни 7:10

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 7:10:

Тъгата, която Бог желае да имате, кара човек да се покае. Това води до спасение, за което не трябва да съжаляваме. Тъгата обаче, която светът има, носи смърт.
/Съвременен превод 2004/
Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, за което не съжаляваш; но скръбта на света докарва смърт.
/Верен 2002/
Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; а светската скръб докарва смърт.
/Библейско общество 2000/
Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.
/Протестантски 1940/
Защото скръбта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение, а световната скръб докарва смърт.
/Православен/
Защото скръбта по Бога ражда спасително покайване което не докарва разкайване; световната обаче скърб ражда смърт.
/Цариградски/
For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.
/KJV/