за Христос

2Коринтяни 6   

1 Белезите на апостолското служение
И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.
2 Защото Той казва:
"В благоприятно време те послушах
и в спасителен ден ти помогнах."
Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден.
3 Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение;
4 но във всичко сме одобрени, като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения,
5 в бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене,
6 с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Святия Дух, с нелицемерна любов,
7 с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата;
8 всред слава и опозорение, всред укори и похвали; смятани за измамници, но пак истинни;
9 като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, ала не умъртвявани;
10 като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.
11 Храм на живия Бог
О, коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири.
12 На вас не е тясно в нас, но в самите вас е тясно за нас.
13 И така, във вид на еднакво възмездие (като на деца говоря) разширете и вие сърцата си.
14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?
15 И какво съгласие има Христос с Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия?
16 И какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог и те ще Ми бъдат народ."
17 Затова:
"Излезте отсред тях и се отделете",
казва Господ,
"и не се допирайте до нечисто";
и:
"Аз ще ви приема
18 и ще ви бъда Отец,
и вие ще Ми бъдете синове и дъщери",
казва всемогъщият Господ.
2Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13