за Христос

2Коринтяни 3   

1 Предимството на Новия Завет пред Стария Завет
Пак ли започваме да се препоръчваме? Или имаме нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас?
2 Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и прочитат всички човеци;
3 и става явно, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът - на сърцето.
4 Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христос.
5 Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога,
6 Който ни и направи способни като служители на един нов завет - не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.
7 Но ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, че израелтяните не можеха да гледат Моисей в лице поради блясъка на лицето му, който впрочем преминаваше,
8 как служението на духа няма да бъде с по-голяма слава?
9 Защото ако служението на онова, което докарва осъждане, стана със слава, служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече по слава.
10 (И наистина, онова, което е било прославено, изгуби славата си в това отношение поради славата, която превъзхожда.)
11 Защото ако това, което преминаваше, беше със слава, то много по-славно е трайното.
12 И така, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровеност
13 и не сме като Моисей, който слагаше покривало на лицето си, за да не могат израелтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше.
14 Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато четат Стария Завет, същото покривало остава, без да им е открито, че то се снема в Христос.
15 А и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им,
16 но когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето.
17 А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода.
18 А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.
2Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13