за Христос

2Коринтяни 2   

1 Прошка за наказания коринтянин
Обаче това реших, заради себе си да не идвам при вас пак със скръб.
2 Защото ако аз ви наскърбявам, то кой ще развесели мен, ако не този, който е бил наскърбен от мен?
3 И това писах нарочно, да не би когато дойда, да бъда наскърбен от онези, които би трябвало да ме зарадват, като имам уверение във всички ви, че моята радост е радост на всички ви.
4 Защото с голяма скръб и сърдечна тъга ви писах с много сълзи, не за да се наскърбите, а за да познаете любовта, която храня особено към вас.
5 Но ако някой ме е наскърбил, не е наскърбил само мен, а донякъде (да не кажа премного) всички вас.
6 За такъв един е достатъчно наказанието, което му е било наложено от повечето от вас;
7 така че вече е по-добре да му простите и да го утешите, да не би такъв да бъде погълнат от прекомерна скръб.
8 Затова ви моля да го уверите в любовта си към него.
9 Понеже затова и писах, за да ви изпитам дали сте послушни във всичко.
10 А на когото вие прощавате нещо, прощавам и аз; защото ако съм и простил нещо, простих го заради вас пред Христос,
11 да не би Сатана да използва случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.
12 Успехът на проповедта за Исус Христос
А когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото благовестие и когато ми се отвори врата в Господнето дело,
13 духът ми не се успокои, понеже не намерих брат си Тит, а като се простих с тях, отпътувах за Македония.
14 Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.
15 Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват.
16 На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите - животворно ухание, което докарва живот. И кой е способен на това дело?
17 Ние сме, защото не сме като мнозина, които изопачават Божието слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога пред Бога.
2Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13