за Христос

понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са "Да"; затова и чрез Него е "Амин", за Божията слава чрез нас.

Слушай 2Коринтяни 1:20
2Коринтяни 1:20

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:20: