за Христос

2Коринтяни 13   

1 Последни наставления и поздрави
Ето, трети път ида при вас. "От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа."
2 Както когато бях при вас втори път, ви предупредих, така и сега, когато не съм при вас, предупреждавам тези, които вече са съгрешили, и всички други, че ако дойда пак, няма да ги пощадя,
3 тъй като търсите доказателство, че в мене говори Христос, Който спрямо вас не е немощен, а е силен във вас;
4 защото, макар че Той беше разпънат в немощ, но пак живее чрез Божията сила. И ние също сме немощни в Него, но ще сме живи с Него чрез Божията сила спрямо вас.
5 Изпитвайте себе си дали сте във вярата; опитвайте себе си. Или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани?
6 Но се надявам да познаете, че ние не сме порицани;
7 и моля Бога да не извършите никакво зло, не за да се покажем ние одобрени, а за да правите вие това, което е честно, ако и да бъдем ние порицани.
8 Защото не може да вършим нищо против истината, но за истината можем.
9 Понеже се радваме, когато ние сме немощни, а вие сте силни; и затова се молим - за вашето усъвършенстване.
10 Затова, докато отсъствам, пиша това, така че когато съм при вас, да не се отнеса строго според властта, която ми е дал Господ за назидание, а не за сриване.
11 Най-накрая, братя, здравейте. Усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.
12 Поздравете се един друг със свята целувка.
13 Поздравяват ви всички светии.
14 Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога, и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас.
Амин.
2Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13