за Христос

2Йоан 1   

1 Истина, любов и бдителност
От Презвитера до избраната госпожа и до нейните деца, които аз наистина обичам (и не само аз, но и всички, които са познали истината):
2 Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас до века:
3 Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов.
4 Много се зарадвах, че намерих някои от чедата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.
5 И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме отначало: Да се обичаме един друг.
6 И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.
7 Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.
8 Бъдете бдителни към себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда.
9 Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в учението, той има и Отца, и Сина.
10 Ако някой дойде при вас и не носи това учение, недейте го приема вкъщи и не го поздравявайте,
11 защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.
12 Имам много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче се надявам да дойда при вас и да поговорим лице в лице, за да бъде радостта ни пълна.
13 Поздравяват те чедата на твоята избрана сестра.
2Йоан: 1