за Христос

1Царе 8   

1 Израел иска цар
Когато остаря, Самуил постави синовете си съдии над Израел.
2 Името на първородния му беше Йоил, а името на втория му син - Авия. Те бяха съдии във Вир-савее.
3 Но синовете му не ходеха в неговите пътища, те се отклониха и отиваха след сребролюбието. Вземаха подкуп и извръщаха правосъдието.
4 Тогава всички Израелеви старейшини се събраха, дойдоха при Самуил в Рама и му казаха:
5 Ето, ти остаря, а синовете ти не ходят в твоите пътища. Постави ни цар, който да ни съди, както е при всички народи.
6 Обаче Самуил не одобри предложението им: Дай ни цар, който да ни съди. И Самуил се помоли на Господа.
7 А Господ каза на Самуил: Послушай гласа на народа за всичко, което ти казват, защото не отхвърлиха теб, а Мен отхвърлиха, за да не царувам над тях.
8 Според всички дела, които са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет, чак до днес, като са Ме изоставяли и са служели на други богове, така постъпват и с тебе.
9 Затова сега слушай гласа им, обаче ясно изяви пред тях и им покажи как ще постъпва царят, който ще царува над тях.
10 И така, Самуил каза всичките Господни думи на народа, който искаше цар от него.
11 Каза още: Така ще постъпва царят, който ще се възцари над вас: ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си, за да му бъдат конници и за да тичат пред колесниците му.
12 И ще ги назначава за хилядници и петдесетници. Ще ги поставя да работят земята му, да жънат жътвата му и да правят военните му оръжия и прибори за колесниците му.
13 Ще взема и дъщерите ви да варят миро, да готвят и да месят хляб.
14 Ще взема по-добрите ви ниви, лозя и маслини и ще ги дава на слугите си.
15 Ще взема и десятък от посевите и лозята ви и ще го дава на евнусите си и на слугите си.
16 Ще взема слугите ви, слугините ви, по-добрите момчета и ослите ви и ще ги използва за своите работи.
17 Ще взема десятък от стадата ви и вие ще му бъдете слуги.
18 В онзи ден ще протестирате поради царя, когото ще сте си избрали; но Господ няма да ви послуша.
19 Народът обаче не искаше да послуша Самуиловия глас, а каза: Не! Нека има цар над нас,
20 за да бъдем и ние, както всички народи. Нашият цар да ни съди и да ни предвожда, и да воюва в боевете ни.
21 И Самуил, като изслуша всички думи на народа, ги повтори пред Господа.
22 А Господ отговори на Самуил: Послушай думите им и им постави цар. Тогава Самуил каза на Израелевите мъже: Идете всеки в града си.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31