за Христос

1Царе 7:5-16   

5 После Самуил каза: Съберете целия Израел в Масфа и ще се помоля за вас на Господа.
6 И така, събраха се в Масфа и наляха вода, която изляха пред Господа, и постиха през онзи ден, и казаха: Съгрешихме пред Господа. И Самуил беше съдия над израелтяните в Масфа.
7 След като филистимците чуха, че израелтяните се събрали в Масфа, филистимските началници излязоха против Израел. Като чуха това, израелтяните се уплашиха от филистимците.
8 И израелтяните казаха на Самуил: Не преставай да викаш за нас към Господа, нашия Бог, за да ни избави от филистимците.
9 Затова Самуил взе едно агне сукалче и го принесе цялото за всеизгаряне на Господа. И Самуил извика към Господа за Израел и Господ го послуша.
10 Когато Самуил принасяше всеизгарянето, понеже филистимците се приближиха да се бият с Израел, в същия ден Господ прогръмя със силен гръм върху филистимците и ги смути; и те бяха поразени пред Израел.
11 Израелевите мъже излязоха от Масфа и гониха филистимците, и ги поразяваха, докато стигнаха Вет-хар.
12 Тогава Самуил взе един камък, постави го между Масфа и Сен и го нарече Евен-езер, като казваше: Дотук ни помогна Господ.
13 Така филистимците бяха победени и не дойдоха вече в Израелевите предели. И Господнята ръка беше против филистимците през всички дни на Самуил.
14 А градовете, които филистимците бяха превзели от Израел, от Акарон до Гет, бяха върнати; и Израел освободи техните околности от ръката на филистимците. А между Израел и аморейците имаше мир.
15 Самуил беше съдия над Израел през всичките дни на живота си.
16 Всяка година той отиваше да обикаля Ветил, Галгал и Масфа и съдеше Израел по всичките тези места.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31