за Христос

А златните хемороиди, които филистимците отдадоха на Господа в принос за вина, бяха следните: един за Азот, един за Газа, един за Аскалон, един за Гет и един за Акарон;

Слушай 1Царе 6:17
1Царе 6:17

Препратки:

Други преводи на 1Царе 6:17:

А ето златните хемороиди, които филистимците върнаха на ГОСПОДА като принос за вина: един за Азот, един за Газа, един за Аскалон, един за Гет, един за Акарон;
/Верен 2002/
А златните хемороиди, които филистимците отдадоха на Господа в принос за престъпление, бяха следните: един за Азот, един за Газа, един за Аскалон, един за Гет и един за Акарон;
/Библейско общество 2000/
А златните хемороиди, които филистимците отдадоха Господу в принос за престъпление, бяха следните: един за Азот, един за Газа, един за Аскалон, един за Гет, един за Акарон;
/Протестантски 1940/
Тия златни нарастъци, които филистимци принесоха Господу жертва за вина, бяха: един за Азот, един за Газа, един за Аскалон, един за Гет, един за Акарон;
/Православен/
А златните почечуи които Филистимците отдадоха Господу в приношение за престъпление бяха тези: за Азот един, за Газа един, за Аскалон един, за Гет един, за Акарон един;
/Цариградски/
And these are the golden emerods which the Philistines returned for a trespass offering unto the LORD; for Ashdod one, for Gaza one, for Askelon one, for Gath one, for Ekron one;
/KJV/