за Христос

Затова пратиха и събраха всички филистимски началници и им казаха: Какво да направим с ковчега на Израелевия Бог? А те отговориха: Ковчегът на Израелевия Бог нека бъде пренесен в Гет. И така, пренесоха ковчега на Израелевия Бог в Гет.

Слушай 1Царе 5:8
1Царе 5:8

Препратки:

Други преводи на 1Царе 5:8:

Затова те изпратиха и събраха при себе си всичките филистимски първенци, и казаха: Какво да направим с ковчега на Израилевия Бог? А те отговориха: Нека ковчегът на Израилевия Бог се отнесе в Гет. И те отнесоха ковчега на Израилевия Бог.
/Верен 2002/
Затова пратиха и събраха всички филистимски началници и им казаха: Какво да направим с ковчега на Израелския Бог? А те отговориха: Ковчегът на Израелския Бог нека бъде пренесен в Гет. И така, пренесоха ковчега на Израелския Бог в Гет.
/Библейско общество 2000/
За това, пратиха та събраха при себе си всичките филистимски началници и рекоха: Що да сторим с ковчега на Израилевия Бог? А те отговориха ковчегът на Израилевия Бог нека се пренесе в Гет. И тъй пренесоха в Гет ковчега на Израилевия Бог.
/Протестантски 1940/
И пратиха, та събраха при себе си всички филистимски владелци и рекоха: какво да правим с ковчега на Бога Израилев? И рекоха (гетци): нека ковчегът на Бога Израилев премине (у нас) в Гет. И изпратиха ковчега на Бога Израилев в Гет.
/Православен/
За това пратиха та събраха при себе си всичките войводи на Филистимците и рекоха: Що да направим за ковчега на Израилевия Бог? А те рекоха: Ковчегът на Израилевия Бог нека се пренесе в Гет. И пренесоха в Гет ковчега на Израилевия Бог.
/Цариградски/
They sent therefore and gathered all the lords of the Philistines unto them, and said, What shall we do with the ark of the God of Israel? And they answered, Let the ark of the God of Israel be carried about unto Gath. And they carried the ark of the God of Israel about thither.
/KJV/