за Христос

1Царе 5   

1 Божият ковчег в езически плен
А филистимците, като плениха Божия ковчег, го занесоха от Евен-езер в Азот.
2 И филистимците взеха Божия ковчег и го внесоха в храма на Дагон, и го поставиха до Дагон.
3 А на следващия ден, когато азотяните станаха рано, видяха, че Дагон беше паднал с лицето си към земята пред Господния ковчег. И взеха Дагон и го поставиха на мястото му.
4 И на другия ден, като станаха рано сутринта, ето, Дагон пак беше паднал с лицето си към земята пред Господния ковчег, като главата на Дагон и двете длани на ръцете му бяха отсечени върху прага. Само тялото на Дагон беше останало.
5 (Затова нито Дагоновите жреци, нито някой от онези, които влизат в храма на Дагон, не стъпват на прага му в Азот и до днес.)
6 Но ръката на Господа натежа над азотците и Той ги изтреби, и порази с хемороиди тях, Азот и околностите му.
7 След като азотските мъже видяха, че работата е такава, казаха: Ковчегът на Израелевия Бог няма да стои между нас, защото ръката Му тежи върху нас и върху бога ни Дагон.
8 Затова пратиха и събраха всички филистимски началници и им казаха: Какво да направим с ковчега на Израелевия Бог? А те отговориха: Ковчегът на Израелевия Бог нека бъде пренесен в Гет. И така, пренесоха ковчега на Израелевия Бог в Гет.
9 Но като го пренесоха, ръката на Господа се повдигна против града с голямо поражение. Той порази градските мъже от малък до голям и по тях избухнаха хемороиди.
10 Затова те пратиха Божия ковчег в Акарон. А като пристигна Божият ковчег в Акарон, акаронците извикаха: Донесоха ковчега на Израелевия Бог при нас, за да изтреби нас и народа ни.
11 И така, пратиха да съберат всички филистимски началници и им казаха: Изпратете обратно ковчега на Израелевия Бог и нека се върне на мястото си, за да не изтреби нас и народа ни; защото имаше смъртоносно поражение по целия град. Божията ръка тежеше върху тях твърде много.
12 А мъжете, които не умряха, бяха поразени с хемороиди; и викът от града се издигна до небето.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31