за Христос

Смъртта на Саул и на синовете му
А филистимците воюваха против Израел; и Израелевите мъже побегнаха от филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.

Слушай 1Царе 31:1
1Царе 31:1

Препратки:

Други преводи на 1Царе 31:1: