за Христос

Ние нападнахме южната земя на херетците и Юдовите земи, и южната земя на Халев, и опожарихме Сиклаг.

Слушай 1Царе 30:14
1Царе 30:14

Препратки:

Други преводи на 1Царе 30:14: