за Христос

Поражението на амаличаните
И когато на третия ден Давид и мъжете му влязоха в Сиклаг, амаличаните бяха нападнали южната страна и Сиклаг и го бяха опустошили и опожарили.

Слушай 1Царе 30:1
1Царе 30:1

Препратки:

Други преводи на 1Царе 30:1:

А когато на третия ден Давид и мъжете му дойдоха в Сиклаг, амаличаните бяха нападнали южната земя и Сиклаг. Бяха опустошили Сиклаг и го бяха изгорили с огън,
/Верен 2002/
И когато на третия ден Давид и мъжете му влязоха в Сиклаг, амаличаните бяха нападнали южната страна и Сиклаг и бяха опустошили Сиклаг, и го бяха опожарили.
/Библейско общество 2000/
И когато на третия ден Давид и мъжете му влязоха в Сиклаг, амаличаните бяха нападнали южната страна и Сиклаг, и бяха опустошили Сиклаг и бяха го изгорили с огън.
/Протестантски 1940/
На третия ден, след като Давид и людете му тръгнаха за Секелаг, амаликитци нападнаха Секелаг от юг, превзеха го и го изгориха с огън,
/Православен/
И когато Давид и мъжете му влязоха в Сиклаг в третия ден, Амаличаните бяха направили нападение в южната страна и в Сиклаг, и поразили бяха Сиклаг и изгорили го бяха с огън.
/Цариградски/
And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire;
/KJV/