за Христос

1Царе 3   

1 Призоваване на Самуил за пророк
А в онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа пред Илий, слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение.
2 В онова време, когато Илий лежеше на мястото си (а очите му бяха започнали да отслабват и не можеше да вижда)
3 и Божият светилник не беше още изгаснал в Господния храм, където беше Божият ковчег, а Самуил си беше легнал,
4 Господ повика Самуил. А той отговори: Ето ме.
5 И се завтече при Илий и каза: Ето ме, защо ме повика? А той отвърна: Не съм те викал; върни се и си легни. И Самуил отиде и си легна.
6 А Господ извика още веднъж: Самуиле! И Самуил стана, отиде при Илий и каза: Ето ме, защо ме повика? А той отговори: Не съм те викал, сине мой; върни се и си легни.
7 Самуил не познаваше още Господа и слово от Господа не му се беше откривало.
8 И Господ повика Самуил за трети път. Той стана, отиде при Илий и каза: Ето ме, защо ме повика? Тогава Илий разбра, че Господ е повикал детето.
9 Затова Илий каза на Самуил: Иди и си легни; и ако те повика, кажи: Говори, Господи, защото слугата Ти слуша. И така, Самуил отиде и си легна.
10 И Господ дойде и застана, и извика, както преди това: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил отговори: Говори, защото слугата Ти слуша.
11 Тогава Господ каза на Самуил: Ето, Аз ще извърша в Израел такова дело, че на всеки, който го чуе, ще му писнат ушите.
12 В онзи ден ще извърша против Илий всичко, което говорих за дома му. Ще започна и ще завърша.
13 Защото му известих, че ще съдя дома му до века поради беззаконието, за което той знае. Понеже синовете му навлякоха проклятие на себе си, а той не ги спря.
14 Затова се заклех относно Илийевия дом, че беззаконието на Илийевия дом няма да се очисти довека нито с жертва, нито с принос.
15 А Самуил лежа до сутринта и после отвори вратата на Господния дом. Но Самуил се боеше да каже за видението на Илий.
16 Обаче Илий повика Самуил и каза: Самуиле! Сине мой! А той отговори: Ето ме.
17 Илий попита: Какво слово ти говори Господ? Не го крий от мене, моля. Така да ти направи Бог - да! - и повече да прибави, ако скриеш от мене някоя от всичките думи, които ти е говорил.
18 Тогава Самуил му каза всичко и не скри нищо от него. И Илий каза: Той е Господ; нека стори каквото Му е угодно.
19 А Самуил растеше и Господ беше с него, и Господ не остави неизпълнена нито една от неговите думи.
20 И целият Израел от Дан до Вир-савее разбра, че Самуил беше потвърден за Господен пророк.
21 И Господ пак се явяваше в Сило; защото Господ се откриваше на Самуил в Сило чрез слово от Себе Си. И Самуиловите думи се разнасяха по целия Израел.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31