за Христос

Няма друг свят, какъвто е Господ;
защото няма друг освен Теб,
нито канара като нашия Бог.

Слушай 1Царе 2:2
1Царе 2:2

Препратки:

Други преводи на 1Царе 2:2: