за Христос

1Царе 2:1-11   

1 Молитвата на Анна
Тогава Анна се помоли:
Развесели се сърцето ми в Господа;
въздигна се рогът ми чрез Господа;
разшириха се устата ми срещу неприятелите ми,
защото се развеселих в спасението Ти.
2 Няма друг свят, какъвто е Господ;
защото няма друг освен Теб,
нито канара като нашия Бог.
3 Не продължавайте да говорите горделиво;
да не излезе високомерие от устата ви;
защото Господ е Бог на знание
и от Него се претеглят делата.
4 Лъковете на силните се строшиха;
а немощните се препасаха със сила.
5 Ситите се пазариха да получат хляб;
а гладните престанаха да гладуват.
Дори и неплодната роди седем,
а многодетната изнемощя.
6 Господ умъртвява и съживява;
сваля в ада и извежда.
7 Господ осиромашава човека и Той го обогатява.
Смирява човека и го въздига.
8 Въздига бедния от пръстта
и възвисява сиромаха от бунището,
за да ги постави да седнат между князете
и да наследят славен престол.
Защото стълбовете на земята са на Господа,
Който и постави на тях вселената.
9 Ще пази стъпките на светиите Си;
а нечестивите ще погинат в тъмнината;
понеже със сила няма да надделее човек.
10 Противниците на Господа ще бъдат сломени,
ще гръмне от небето против тях;
Господ ще съди краищата на земята
и ще даде сила на царя Си,
ще въздигне рога на помазаника Си.
11 Служението на Самуил пред Господа
Тогава Елкана си отиде у дома в Рама. А детето слугуваше на Господа пред свещеника Илий.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31