за Христос

И така, филистимците се събраха, дойдоха и разположиха стана си в Сунам. Също и Саул събра целия Израел и разположиха стана си в Гелвуе.

Слушай 1Царе 28:4
1Царе 28:4

Препратки:

Други преводи на 1Царе 28:4:

И филистимците се събраха и дойдоха, и се разположиха на стан в Сунам. А Саул събра целия Израил и се разположи на стан в Гелвуе.
/Верен 2002/
И така, филистимците се събраха, дойдоха и разположиха стана си в Сунам. Също и Саул събра целия Израел и разположиха стана си в Гелвуе.
/Библейско общество 2000/
И тъй, филистимците се събраха и дойдоха та разположиха стана си в Сунам; също и Саул събра целия Израил, и разположиха стана си в Гелвуе.
/Протестантски 1940/
Събраха се филистимци и отидоха, та разположиха стан в Сонам; събра и Саул целия народ израилски и разположиха стан в Гелвуя.
/Православен/
И тъй, събраха се Филистимците купно и дойдоха та разположиха стана си в Сунам; и събра Саул всичкия Израил, та разположиха стана си в Телвуе.
/Цариградски/
And the Philistines gathered themselves together, and came and pitched in Shunem: and Saul gathered all Israel together, and they pitched in Gilboa.
/KJV/