за Христос

1Царе 28   

1 В тези дни филистимците събраха войските си за война, за да воюват против Израел. И Анхус каза на Давид: Знай със сигурност, че ще дойдеш с мене в множеството, ти и мъжете ти.
2 Давид му отвърна: Сега наистина ще разбереш на какво е способен слугата ти. А Анхус каза на Давид: Затова ще те направя личен телохранител завинаги.
3 Саул при магьосницата от Ендор
А Самуил беше умрял и целият Израел го беше оплакал и го беше погребал в града му Рама. Саул беше отстранил от земята магьосниците и врачовете.
4 И така, филистимците се събраха, дойдоха и разположиха стана си в Сунам. Също и Саул събра целия Израел и разположиха стана си в Гелвуе.
5 А Саул, когато видя стана на филистимците, се уплаши и сърцето му се разтрепери твърде много.
6 И Саул се допита до Господа; но Господ не му отговори - нито чрез сънищата, нито чрез Урим, нито чрез пророци.
7 Тогава Саул каза на слугите си: Потърсете ми някоя магьосница, за да ида при нея и да направя допитване чрез нея. А слугите му му отговориха: Ето, в Ендор има една магьосница.
8 И така, Саул се преоблече с други дрехи и отиде заедно с двама мъже при жената през нощта. И Саул й каза: Предскажи ми чрез запитване на зли духове и ми извикай, когото ти кажа.
9 А жената му отвърна: Ти знаеш какво направи Саул, как изтреби от земята магьосниците и врачовете. Защо впримчваш живота ми, за да ме умъртвиш ли?
10 Но Саул й се закле в Господа: Заклевам се в живота на Господа, няма да ти се случи никакво зло за това.
11 Тогава жената каза: Кого да ти повикам? А той отговори: Самуил ми извикай.
12 И когато жената видя Самуил, извика силно и каза: Защо ме измами? Ти си Саул.
13 А царят й каза: Не бой се. Кажи ми какво видя? И жената отвърна на Саул: Видях един бог, който излиза от земята.
14 А той я попита: Как изглежда? Тя каза: Един старец излиза и е обвит с мантия. И Саул разбра, че това беше Самуил, и се наведе с лицето си до земята и се поклони.
15 Тогава Самуил каза на Саул: Защо ме обезпокои, като ме накара да изляза? А Саул отговори: Намирам се в голямо утеснение, защото филистимците воюват против мен, а Бог се е отдалечил от мен и не ми отговаря вече нито чрез пророци, нито чрез сънища. Затова повиках тебе да ме посъветваш какво да правя.
16 Тогава Самуил му каза: А защо се допитваш до мене, като Господ се е отдалечил от теб и ти е станал неприятел?
17 Ето, Господ извърши това, което беше говорил чрез мене. Господ откъсна царството от твоята ръка и го даде на ближния ти Давид.
18 Понеже ти не се покори на гласа на Господа и не извърши с Амалик това, което подобаваше на големия Му гняв, затова Господ стори с тебе това днес.
19 При това Господ ще предаде Израел с тебе в ръката на филистимците. Утре ти и синовете ти ще бъдете при мен и Господ ще предаде множеството на израелтяните в ръката на филистимците.
20 Тогава Саул падна изведнъж проснат на земята, защото се уплаши много от Самуиловите думи. Нямаше сила в него, понеже не беше вкусил храна през целия ден и през цялата нощ.
21 А жената се приближи към Саул и като видя, че беше много разтревожен, му каза: Ето, слугинята ти послуша гласа ти; поставих живота си в опасност и се покорих на думите, които ми говори.
22 Сега послушай и ти, моля те, гласа на слугинята си и нека сложа малко хляб пред теб, и яж, за да имаш сила, когато отидеш на път.
23 Но той отказа, като казваше: Не искам да ям. Слугите му обаче и жената го принудиха и той послуша думите им; стана от земята и седна на леглото.
24 А жената имаше в къщата угоено теле и побърза и го закла. Взе брашно и го замеси, и изпече от него безквасни пити.
25 Тя го донесе пред Саул и пред слугите му и те ядоха. Тогава те станаха и си отидоха през същата нощ.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31